top of page

TEMPERATURE INDICATOR

95.3134.9999

Miernik tempelatury

Naklejka wskazująca temperaturę, która jest używana podczas procesu utwardzania płynnego szkła. Naklejka ta jest nakładana na zalaną powierzchnię w celu kontroli podczas utwardzania. Dostarcza ona wiarygodnych informacji o tym, czy wymagana temperatura jest osiągana, czy nie. Temperatura jest wskazywana zarówno w °C jak i °F. Wskazanie jest nieodwracalne, a najwyższa zmierzona temperatura pozostaje widoczna przez dłuższy czas.

1672_Temp_indicators_2.jpg
TEMPERATURE INDICATOR: Product

Opis Produktu

1672_Temperature_Indicator_print.jpg
1672_Temp_indicators_2.jpg
TEMPERATURE INDICATOR: Info
bottom of page